CSL-C Housing

Giá : Liên hệ

Tổng quan sản phẩm

  • Truy cập bên bộ lọc bộ lọc trước và phụ với UHF
  • Thiết kế đơn giản
  • Lắp đặt đơn giản và nhanh chóng
  • Truy cập nhanh vào các ô lọc
  • Có sẵn cho bộ lọc thứ cấp sâu 12 “