MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI

Kanomax 3800

210,000,000 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI

Kanomax 3886

92,800,000 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI

Kanomax 3887

65,000,000 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI

Máy đếm hạt bụi P311

65,000,000 
255,407,000