SAAF TY Chemical Filter

Giá : Liên hệ

  • SAAF TY Chemical Filter nhiều khay với gói media xốp và PU
  • Chi phí vận hành thấp với khay media có thể thay thế
  • Hiệu quả loại bỏ cao với công nghệ xếp nếp nhỏ độc đáo
  • Khả năng hấp phụ cao với nhờ trình tẩm chân không độc đáo