Tấm lọc 6000 Panel Filters

Giá : Liên hệ

TỔNG QUAN VỀ TẤM LỌC 6000 PANEL FILTER

  • Thiết kế cho điều kiện tải nặng.
  • Thêm diện tích bề mặt media bắt bụi bẩn
  • Chất kết dính Viscosine ®
  • Xây dựng phương tiện truyền thông mật độ dày
  • Cường độ nén cao
  • Thân thiện với môi trường