Kanomax 3887

Giá : 65,000,000 

Máy đếm hạt Kanomax 3887 từ Mỹ đo và hiển thị ba kích thước hạt: 0,3; 0,5 và 5,0 µµm. Thiết bị có cảm biến lưu lượng tích hợp đảm bảo đo lường chính xác cao và bộ nhớ trên tàu lưu trữ tới 10.000 hồ sơ lấy mẫu. Kanomax 3887 là công cụ hoàn hảo để theo dõi và xác minh phòng sạch hoặc clean bench, điều tra IAQ, chế biến thực phẩm, phòng phẫu thuật bệnh viện và kiểm tra bộ lọc.