Cuộn lọc AmerTex R-Series

Giá : Liên hệ

Cuộn lọc AmerTex R-Series là cuộn bông lọc khí cho AHU là một trong những loại bông lọc bụi chuyên dùng lọc bụi, lọc khí cho AHU, nguyên liệu là sợ tổng hợp chuyên dành cho hệ thống lọc .

  • Chênh áp thấp
  • Khả năng giữ bụi cao
  • Có thể làm sạch bằng nước