Tấm lọc VariCel VXL

Giá : Liên hệ

  • Thêm 50% diện tích media cung cấp khả năng lưu lượng không khí lớn hơn và sức cản thấp
  • Khả năng giữ bụi tối đa giúp kéo dài tuổi thọ của bộ lọc, giảm thiểu chi phí vận hành
  • Có sẵn trong hiệu quả MERV 15, MERV 14, MERV 13 và MERV 11
  • Có thể được sử dụng trong các hệ thống tốc độ cao, hoạt động ở mức tối đa 750 FPM
  • Trọng lượng nhẹ và cài đặt dễ dàng, đơn giản
  • MERV 13 trở lên đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất theo LEED®