Thiết bị hút bụi đế giày

Giá : Liên hệ

  • Mạnh mẽ với công nghệ lốc xoáy trong môi trường chân không- Thảm hút lốc xoáy.
  • Cấu trúc mô-đun “Tế bào”:Nó mới được phát triển lần đầu tiên trên thế giới và chỉ áp dụng cho các sản phẩm của chúng tôi.
  • Cảm biến tự động ▶ Khi con người bước lên tế bào tại Mat hút, thiết bị này hút bụi mạnh. Các loại chất gây ô nhiễm dưới đáy giày tự động bằng cảm biến.