Miếng lọc AmerKleen M80

Giá : Liên hệ

TỔNG QUAN VỀ MIẾNG LỌC AMERKLEEN M80

  • Tấm sợi thủy tinh với mật độ lũy tiến (tăng dần)
  • Kết cấu có tính đàn hồi cao
  • Ngâm với chất kết dính có dạng như gel
  • Khả năng hút giữ bụi tốt
  • Sản phẩm dùng một lần