PASS BOX

Giá : Liên hệ

Pass box là thiết bị phụ trợ chủ yếu được sử dụng để đi qua các vật nhỏ giữa 2 khu vực sạch hoặc giữa khu vực sạch và khu vực ô uế. Hộp thông hơi giúp giảm thời gian đóng và mở phòng sạch, giúp duy trì áp suất không khí hợp lý trong phòng sạch. Hộp qua giữ cho điều kiện ô nhiễm đến mức thấp nhất.