SAAFShield Technology

Giá : Liên hệ

SAAFShield Technology- Công nghệ SAAFShield (Công nghệ giám sát phản ứng thời gian thực)

  • Công nghệ cân bằng tinh thể thạch anh đo độ ăn mòn của kim loại do phản ứng với môi trường, sử dụng phần cứng và phương pháp đo ăn mòn đang chờ cấp bằng sáng chế
  • Giám sát tới 500 trang web bằng cách sử dụng nhiều Đơn vị Phát hiện SAAFShield và một Đơn vị Đọc SAAFShield
  • Đơn vị đọc SAAFShield cung cấp báo cáo dữ liệu được định dạng qua saafshield.aafintl.com
  • Module truyền thông SAAFShield cung cấp tích hợp dễ dàng vào các mạng thiết bị với đầu ra 4-20 mA
  • Các thông số được theo dõi bao gồm: ăn mòn tích lũy, ăn mòn tăng dần, nhiệt độ và độ ẩm tương đối