Khả năng kiểm soát không khí của các hạt Bioaerosol

kiểm soát không khí

Kiểm soát lọc không khí của các hạt Bioaerosol

Các mầm bệnh trong không khí là một thách thức đáng kể đối với sức khỏe con người. Các hạt nhỏ hơn gây ra mối nguy hại lớn nhất, do khả năng vượt qua sự phòng thủ của cơ thể con người. Trong số tất cả các hạt trong không khí, các hạt mang vi rút là một số hạt nhỏ nhất, cho phép chúng đi sâu vào phổi và máu.

Đáng lưu ý, hầu hết các vi rút không bị lơ lửng trong luồng không khí như các phân tử độc lập. Thay vào đó, các phần tử vi rút có xu hướng cõng trên hoặc bên trong các phần tử lớn hơn một chút. Chẳng hạn như một giọt khí dng, vảy da hoặc hạt bụi. Vì vậy, trong khi nó mang lại lợi ích để có một bộ lọc mà nâng cao hiệu quả trên các kích thước hạt của vi rút mà bạn muốn chống lại, đó là hầu hết điều quan trọng trong hiệu quả lựa chọn bộ lọc mà hiệu quả cao trên kích thước hạt là 0.5 micro. Đó là kích thước của một số giọt phổ biến nhất mang vi rút.

Nâng cấp bộ lọc không khí của bạn

Cả hai bộ lọc không khí MERV 14 và MERV 16 đều có hiệu quả chống lại hạt nhỏ, nhưng hiệu quả như thế nào là một sự khác biệt quan trọng . Hãy xem xét sự khác biệt về tỷ lệ thâm nhập giữa các bộ lọc có hiệu suất tương ứng này, đặc biệt là trong phạm vi kích thước nhỏ hơn có nhiều khả năng chứa mầm bệnh trong không khí hoặc các phần tử mang vi rút.

Tăng khả năng bảo vệ mà không tăng chi phí năng lượng.

Bộ lọc MERV 16 hiện đại của AAF sẽ không chỉ giúp bạn yên tâm hơn bằng cách lọc ra nhiều hạt nhỏ hơn mà còn giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng. Ví dụ bộ lọc Biocel VXL của chúng tôi có áp suất ban đầu tương đương với bộ lọc MERV 14 kiểu hộp tiêu chuẩn – cho phép bạn nâng cấp hệ thống bảo vệ lọc khí của mình mà không cần thêm chi phí năng lượng đáng kể hoặc chạy quá mức hệ thông hiện có của bạn. Mà rất ổn định, không có giá đỡ hoặc rung các nếp gấp dưới luồng không khí bình thường. Độ ổn định của nếp gấp giảm thiểu khả năng các hạt bị giữ lại rung chuyển và quay trở lại không khí.

Các vấn đề về Media

Để có giải pháp thực sự hiệu quả, hãy tìm đến bộ lọc MERV16 sử dụng media là sợi thủy tinh. Media sợi thủy tinh lọc không khí bằng cơ học, không có hiệu ứng tích điện được tìm thấy trong nhiều bộ lọc meida tổng hợp. Theo thời gian, các bộ lọc được làm bằng chất liệu tổng hợp có thể làm mất hiệu quả khi điện tích đó tiêu tan,cho phép nhiều hạt nhỏ hơn đáng kể xâm nhập qua bộ lọc.

Một điều lưu ý quan trọng

Thật không may, một giải pháp lọc chỉ mạnh cũng có điểm yếu đi kèm nếu không có miếng đệm kín không khí giữa bộ lọc và khung giữ, hoặc giữa các khung giữ thì các hạt nhỏ sẽ dễ dàng di chuyển qua hệ thống HVAC của bạn, bất kể bạn có chọn bộ lọc nào. ICD-AAF cung cấp các kiểm tra lọc không khí miễn phí có thể phát hiện ra các nguồn ẩn chứa không khí bẩn, cũng như các cơ hội để nhận ra các cơ hội để nhận ra hiệu ứng năng lượng nâng cao và giảm căng thẳng, quá tải cho các thiết bị HVAC của bạn.