3000 SERIES (Tiêu chuẩn)

Giá : Liên hệ

  • Làm bằng giấy Kraft có độ bền và cung cấp hiệu suất học tốt
  • Tải sâu cung cấp tuổi thọ dài hơn
  • Phân hủy sinh học, an toàn với môi trường
  • Hiệu quả là 96,5 đến 97,5% đối với sơn nung (Baking Enamel)