3700 SERIES

Giá : Liên hệ

  • Có tất cả các tính năng của 3100 SERIES, nhưng cung cấp hiệu quả vượt trội của 2 lớp bông polyester.
  • Tiết kiệm chi phí bằng cách giảm thời gian chết để thay đổi lọc và các chi phí liên quan khác.
  • Hiệu quả là 99,5 đến 99,9% đối với sơn nung (High solids bake enamels).