3300 SERIES

Giá : Liên hệ

  • Cấu tạo giấy kraft  và 1 lớp polyester dày
  • Hiệu quả tối đa giúp tiết kệm đáng kể chi phí và thời gian dọn dẹp; giảm thiểu tối đa việc các hạt bụi sơn được đưa vào môi trường
  • Hiệu suất tối đa 99,5% đến 99,9% đối với sơn nung (High solids bake enamels)