Cuộn lọc AmerTex F-Series

Giá : Liên hệ

Cuộn lọc AmerTex F-Series là cuộn bông lọc khí cho AHU là một trong những loại bông lọc bụi chuyên dùng lọc bụi, lọc khí cho AHU, nguyên liệu là sợ tổng hợp chuyên dành cho hệ thống lọc .

  • Có ba phiên bản: F30, F55 và F60 phù hợp với ứng dụng có yêu cầu khác nhau
  • Sản phẩm chuyên dụng dành cho phòng sơn và phòng sấy
  • Sợi tổng hợp mịn và kết cấu nhiều lớp cung cấp khả năng lọc tốt nhất