AIR FILTER FRAME

CSL-C Housing

Liên hệ

AIR FILTER FRAME

CSL-P Housing

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Lọc phòng sấy

FC 200 (Lọc phòng sấy)

Liên hệ

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI

Kanomax 3800

210,000,000 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI

Kanomax 3887

65,000,000 

EPA - HEPA - ULPA

Lọc Hepa AstroCel I

Liên hệ