Lọc mùi SAAFCarb MB

Giá : Liên hệ

  • Loại bỏ hiệu quả khí amoniac và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
  • Áp suất thấp
  • Media đặc biệt đã được gia cường cacbon
  • Các loại liên quan: Lọc mùi SAAFCarb MC, Lọc mùi SAAFOxidant, Lọc mùi SAAFBlend GP, Lọc mùi SAAFCarb MA, Lọc mùi SAAFCarb MA HT ( Mỗi loại có cơ chế hoạt động và ứng dụng khác nhau.)
  • Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.